Dėl nuotolinių studijų metu gyvenamosios vietos nemokamo saugojimo pabaigos datos ir sąlygų

Reaguojant į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 rizikos grėsmės LR Vyriausybei paskelbus karantino sąlygas ir universitetui nusprendus studijas organizuoti nuotoliniu būdu iki 2020 – 2021 m. m. pabaigos, universitetas nuo 2020 m. spalio 30 d. (imtinai) studentams suteikė galimybę nemokamai išsaugoti savo gyvenamąją vietą iš jos išsikėlus universiteto nustatytomis sąlygomis (toliau – nemokamai saugojamos vietos).

2021 m. birželio 30 d. baigiasi 2020 – 2021 m. m. pavasario semestras, su jo pabaiga nustojamos nemokamai saugoti ir gyvenamosios vietos bendrabutyje. Studentai, kurie norės toliau jas saugoti nuo š. m. liepos 1 d. turės į jas sugrįžti universiteto nurodytomis sąlygomis ir mokėti nustatytą apgyvendinimo mokestį, o iš jų išsikėlusiems ir į jas negrįžusiems studentams jos nuo š. m. liepos 1 d. nebus toliau saugojamos.

Studentai, kurie nori grįžti į iki š. m. birželio 30 d. nemokamai saugojamą vietą, atsižvelgiant į iki išsikėlimo iš jos sudarytos Apgyvendinimo sutarties galiojimą, jei ji buvo sudaryta:

  • iki 2021 m. birželio 30 d. arba visam studijų laikotarpiui ir jų studijos baigiasi 2021 m. birželio 30 d. (išskyrus bendrabučio Nr. 1 esančio adresu Taikos pr. 119, Kaunas (toliau „Taikos“ bendrabutis) studentus) norėdami toliau išsaugoti vietą, turi registruotis dėl naujos apgyvendinimo sutarties sudarymo vasaros laikotarpiui arba ją pratęsiant ilgesniam periodui (įskaitant vasarą) iki š. m. birželio 30 d.;
  • visam studijų laikotarpiui (išskyrus „Taikos“ bendrabučio studentus) turi sudaryti naują apgyvendinimo sutartį (apie paruoštą sudaryti apgyvendinimo sutartį šie studentai bus informuoti atskiru el. laišku į VDU turimą ir universitetui žinomą el. p. dėžutę iki š. m. birželio 15 d.) ir įsikelti gyventi į saugojamą bendrabučio vietą arba apie tai informuoti bendrabučio administraciją el. p. nevėliau kaip iki š. m. liepos 1 d.

„Taikos“ bendrabučio studentams nemokamai gyvenamosios vietos yra saugomos ir į jas jie gali sugrįžti tik iki š. m. birželio 30 d., vėliau jų vietos dėl atliekamos kambarių pertvarkos nebus saugomos, o apgyvendinimo sutartis – nepratęsiama. Daugiau informacijos apie „Taikos“ bendrabučio pertvarką galite rasti čia.

SVARBU: Studentams, grįžusiems į šiuo metu nemokamai saugojamą vietą, kuriems bus pratęsta ar sudaryta nauja apgyvendinimo sutartis, apgyvendinimo mokestis bus pradėtas skaičiuoti nuo faktinės įsikėlimo dienos, bet ne vėliau, kaip nuo š. m. liepos 1 d., netaikant „įsikėlimo“ mokesčio.

Studentai, kurie neketina grįžti gyventi iki š. m. birželio 30 d. į jiems nemokamai saugomas vietas nuo š. m. liepos 1 d. praras teisę į jas, tačiau galės rezervuoti naują gyvenamąją vietą bendrabutyje nuo š. m. rugpjūčio 25 d. Daugiau informacijos apie 2021 – 2022 m. m. svarbiausias apgyvendinimo datas ir terminus galima rasti čia.

Iškilus klausimams kreipkitės į Studentų Centrą (Studentų reikalų departamentas), el. paštu studentas@vdu.lt arba tel. nr.: (8 – 37) 751 175