Apmokėjimas

Vytauto Didžiojo universiteto studentų, darbuotojų ir kitų asmenų (pvz.: kitų aukštųjų mokyklų studentų) su apgyvendinimu susijusių mokesčių mokėjimo procedūra: