Studentų svečių apgyvendinimas

Studentas, kuris gyvena VDU bendrabutyje ir yra sudaręs Apgyvendinimo sutartį visam studijų laikotarpiui arba akademiniams metams, turi teisę prašyti apgyvendinti savo svečią bendrabutyje, kuriame gyvena ne ilgesniam kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpiui šia tvarka:

 • iš anksto rezervuoti svečiams apgyvendinti skirtą laisvą kambarį ar gyvenamą vietą (nuo pirmadienio 24 val. iki ketvirtadienio 24 val. (nuo penktadienio iki sekmadienio – rezervacijos nevykdomos):
  • VDU studentams, naudojantis apgyvendinimas.vdu.lt (VDU Studentų apgyvendinimas) arba studentas.vdu.lt  skiltyje „Bendrabučiai“ / „Apgyvendinimas Svečių kambariuose“
  • Kitiems (ne VDU) studentams, naudojantis apgyvendinimas.vdu.lt (Kitų asmenų apgyvendinimas) skiltyje  „Apgyvendinimas Svečių kambariuose“
 • sulaukti el. laiško apie pasirinktos gyvenamosios vietos ar kambario rezervacijos patvirtinimą:
  • VDU studentai, į VDU suteiktą el. p. dėžutę
  • Kitiems (ne VDU) studentams, į VDU nurodytą el. p. dėžutę
 • SVARBU: Po rezervacijos patvirtinimo, ją galima atšaukti ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki numatytos svečio atvykimo į bendrabutį dienos el. p. studentas@vdu.lt nurodant duomenis apie svečią ir rezervuotą vietą vardą, pavardę
 • svečias gali įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą rezervuotame laikotarpyje

Apgyvendinimo procedūra:

Svečius, tik jų apgyvendinimui skirtuose bendrabučių kambariuose, apgyvendina ir iškeldina atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas, kuris fiksuoja faktinę įsikėlimo arba išsikėlimo į (iš) svečių kambarį datą, išduoda (surenka) kambario raktus, bendrabučio įėjimo kortelę (jei reikalinga) bei patalynę.

Įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą asmenys privalo nuo 14 val., išsikelti – iki 12 val., tačiau atsižvelgiant į studento prašymą ir galimybes jį tenkinti, atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas turi teisę keisti įsikėlimo ar išsikėlimo laiką, jį susiderinus tarpusavyje.

Apsigyvenimo bendrabutyje metu studento svečias turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

SVARBU: Jei studento svečiui yra rezervuotas kambarys ar gyvenamoji vieta bet kuriame Akademijoje, Kauno r., esančiame universiteto bendrabutyje, svečiui, visų pirma, reikia atvykti į bendrabutį Nr. 5, adresu Universiteto g. 8, Kauno r., Akademija.

Studentas turi pasitikti atvykusį svečią ir supažindinti su Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat kitais su apgyvendinimu susijusiais Universiteto vidaus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir įpareigoti jų laikytis, prisiimant atsakomybę už savo svečio elgesį.