Savivalda

Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučiuose Kaune, Akademijoje (Kauno r.) ir Vilniuje veikia gyventojų savivalda – universiteto įteisinta bendrabučio gyventojų veikla, skirta spręsti bendriems bendrabučio gyventojų klausimams.

Bendrabučio savivaldos veiklą kuruoja Studentų reikalų departamentas, bendradarbiaudamas su Studentų atstovybe.