Apie bendrabučio tarybą

Kiekviename Vytauto Didžiojo universiteto bendrabutyje veikia gyventojų savivalda – universiteto įteisinta bendrabučio gyventojų veikla, skirta bendruomeniniams bendrabučio gyventojų klausimams spręsti, kuri yra įgyvendina per:

  • Visuotinį gyventojų susirinkimą – aukščiausiąją bendrabučio gyventojų savivaldos instituciją, skirtą bendruomeniniams bendrabučio gyventojų klausimams spręsti
  • Bendrabučio tarybą – kiekviename universiteto bendrabutyje veikiantį kolegialų bendrabučio gyventojų savivaldos organą, kurį sudaro bendrabučio tarybos pirmininkas ir aukšto seniūnai
  • Bendrabučio tarybos pirmininką – kiekviename universiteto bendrabutyje veikiantį vienasmenį bendrabučio gyventojų savivaldos organą, kuris teisėtai atstovauja gyventojų interesus ir tarpininkauja problemų sprendimui tarp gyventojų, aukšto seniūnų, Studentų atstovybės ir universiteto (bendrabučio) administracijos
  • Aukšto seniūną – aukšto gyventojų išrinktą asmenį, atsakingą už informacijos perdavimą ir skleidimą tarp aukšto gyventojų ir Pirmininko, tarpininkavimą sprendžiant problemas tarp Gyventojų ir Universiteto (bendrabučio) administracijos.

Bendrabučio savivaldos veiklą kuruoja universiteto Studentų reikalų departamentas bendradarbiaudamas su Studentų atstovybe.

Bendrabučio taryba ir jos pirmininkas

Bendrabučio tarybos pirmininkas suformuoja Bendrabučio tarybą, kuri susidaro iš pirmininko ir aukštų seniūnų, ir jai vadovauja.
Bendrabučio taryba padeda pirmininkui įgyvendinti šiuos Bendrabučio tarybos veiklos tikslus:

  • atstovauti gyventojų interesus universiteto (bendrabučio) administracijoje
  • atstovauti universiteto (bendrabučio) administracijos reikalavimus gyventojų tarpe
  • puoselėti gyventojų bendruomenės integralumą
  • vykdyti socialinę ir kultūrinę veiklą
  • tarpininkauti problemų, kylančių tarp gyventojų (ar tarp gyventojų ir administracijos), sprendime

Bendrabučio tarybos pirmininką renka visuotinis gyventojų susirinkimas, po universiteto Studentų reikalų departamento ir Studentų atstovybės vykdytos atrankos procedūros.

Dokumentai