Studentų apgyvendinimas

Gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į pasirinktą bendrabutį, yra skiriama visam tos studijų pakopos, kurioje studentas studijuoja, studijų laikotarpiui arba akademiniams metams atliekant šiuos veiksmus: