Mokesčiai / apmokėjimas

Asmenims, gyvenantiems Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučiuose Kaune, Akademijoje, Kauno r. ir Vilniuje, taikomi įvairūs mokesčiai, kurių kaina ir apmokėjimas priklauso nuo gyventojo statuso (VDU studentas, studentas iš kitos aukštosios mokyklos, studento svečias, universiteto darbuotojas ar kitas asmuo) bei gyvenamojo laikotarpio.