Gyvenamosios vietos skyrimas

Vytauto Didžiojo universitetas savo turimuose bendrabučiuose Kaune, Akademijoje, Kauno r. ir Vilniuje apgyvendina universiteto bei kitų aukštųjų mokyklų studentus, jų svečius, VDU darbuotojus bei kitus asmenis, kurie universitetui leidus, turi teisę apsigyventi.

Kambariai bendrabutyje yra skirstomi į tipus, skirtus atskirai apgyvendinti studentus bei atskirai – svečius. Asmeniui, apgyvendinamam svečių kambariuose, skirtingai nei studentų kambariuose, yra suteikiama patalynė (pagalvė, paklodė ir antklodė) bei rankšluostis.

Asmenis apgyvendina ir iškeldina atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas, kuris fiksuoja faktinę įsikėlimo arba išsikėlimo į (iš) bendrabučio kambarį datą.

Įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą asmenys privalo nuo 14 val., išsikelti – iki 12 val., tačiau atsižvelgiant į asmeninį gyventojo prašymą ir galimybes jį tenkinti, atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas turi teisę keisti įsikėlimo ar išsikėlimo laiką, jį susiderinus tarpusavyje.

Apsigyvenimo bendrabutyje metu, asmuo turi būti:

  • el. būdu sudaręs Apgyvendinimo sutartį
  • pateikti galiojantį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą

Asmuo apsigyvendamas paskirtame bendrabučio kambaryje ir įgijęs individualaus naudojimo turtą, turi įsitikinti, kad jis neturi gedimų ir (ar) trūkumų, pretenzijos dėl apgyvendinimo metu buvusių gedimų ir (ar) trūkumų praėjus 24 val. po apgyvendinimo procedūros – nepriimamos. Pretenzijos dėl esamų gedimų ir (ar) trūkumų turi būti nurodytos atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui.

Gyventojas turi išsikelti iš bendrabučio kambario Apgyvendinimo sutartyje nurodytu laiku. Jei gyventojas išsikelia anksčiau numatyto laiko, jis privalo ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena prieš išsikeldamas iš bendrabučio kambario, apie tai informuoti atsakingą Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotoją.

Išsikeldamas gyventojas turi sumokėti su apgyvendinimu susijusius mokesčius, atlaisvinti gyvenamąją vietą ir grąžinti išduotą inventorių bei išsivežti turėtą asmeninį turtą.

PASTABA: įsikeliant į bet kurį Akademijoje, Kauno r., esantį universiteto bendrabutį reikia atvykti į bendrabutį Nr. 5, adresu Universiteto g. 8, Kauno r., Akademija.