Automobilių parkavimas

Automobilių parkavimas bendrabučių aikštelėse su užkardu

Automobilius bendrabučio aikštelėse su užkardu parkuoti gali tik Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) studentai, gyvenantys VDU bendrabutyje.

Studentai gali rezervuotis automobilio parkavimo vietą šiose aikštelėse su užkardu:

 • Bendrabutis Nr. 2, Vytauto pr. 71, Kaunas (12 vt., iš kurių 2 vt. – skirtos neįgaliesiems)
 • Bendrabutis Nr. 4, Studentų g. 1, Kauno r., Akademija (24 vt.)
 • Bendrabutis Nr. 8, Studentų g. 5, Kauno r., Akademija (A aikštelė 18 vt., B – 24 vt.)
 • Bendrabutis Nr. 10, Studentų g. 7, Kauno r., Akademija (25 vt.)

Studentai gyvenantys Vytauto pr. 71 vietą aikštelėje gali rezervuotis tik šiame bendrabutyje, studentai gyvenantys Akademijoje esančiuose bendrabučiuose – bet kurioje iš nurodytų Akademijoje, Kauno r.

Automobilio vietos parkavimo mokestis – 10 Eur/mėn., kuris yra negrąžinamas ir yra priskiriamas mokėti kiekvieną mėnesį http://studentas.vdu.lt portale ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio pabaigos.

Prašymai dėl parkavimo vietos rezervacijos priimami iš anksto šia tvarka:

 • norint, kad parkavimo vieta būtų suteikta einamajame mėnesyje, prašymą el. būdu per http://studentas.vdu.lt reikia pateikti iki einamojo mėnesio 15 d.
 • norint, kad parkavimo vieta būtų suteikta nuo kito mėnesio 1 d., prašymą el. būdu per http://studentas.vdu.lt reikia pateikti iki einamojo mėnesio 25 d.
 • parkavimo vieta ir įvažiavimo į aikštelę prieiga (nuskaitomas valstybinis numeris) yra suteikiama pasirinktinai nuo prašymo priėmimo datos einamajam mėnesiui arba nuo kito mėnesio pradžios, bet ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos

Asmenys, norėdami rezervuotis parkavimo vietą turi ją rezervuotis naudodamiesi http://studentas.vdu.lt portalu šia tvarka:

 • „Prašymai ir pažymos“ meniu juostoje pasirinkti „Parkavimas“ kategoriją, užpildyti „Parkavimo prašymą“:
  • nurodyti ketinamo parkuoti automobilio markę ir modelį
  • nurodyti ketinamo parkuoti automobilio valstybinį numerį
  • iš pateikto sąrašo išsirinkti bendrabutį šalia, kurio norite parkuoti automobilį
  • pasirinkti aikštelę (jei galima)
  • (jei galima) pasirinkti mėnesį nuo kurio ketinate pradėti parkuoti automobilį (einamąjį (galima rezervuoti tik iki 15 einamojo mėnesio dienos) ar – kitą)
  • iš siūlomų parkavimo vietų (žymimos gelsva spalva) išsirinkti laisvą (užimtos žymimos – raudona spalva) ir ją pažymėti aikštelės schemoje (žymima žalia spalva)
  • nurodyti kiek mėnesių planuojate rezervuoti vietą automobilio parkavimui
  • sutikti su Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių automobilių parkavimo vietos suteikimo ir naudojimo instrukcijoje nurodytomis sąlygomis, įsipareigojant jų laikytis ir pateikti prašymą
 • į VDU suteiktą el. pašto dėžutę gauti patvirtinimą dėl vietos rezervacijos
 • nuo nurodytos datos pradėti parkuoti automobilį

SVARBU:

 • po parkavimo vietos rezervacijos patvirtinimo, jūs galite matyti savo prašymą ir jį koreguoti (pvz.: anksčiau laiko atsisakyti parkavimo vietos) http://studentas.vdu.lt portalo skiltyje „Prašymai ir pažymos“
 • tolimesnių prašymų pateikimas vykdomas iš naujo pateikiant prašymą per http://studentas.vdu.lt „Prašymai ir pažymos“ meniu juostoje „Parkavimas“ kategoriją