Nuotolinių studijų metu atsirado galimybė išsaugoti gyvenamąją vietą išsikėlus iš bendrabučio

Reaguojant į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 rizikos grėsmės, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo bei Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu „Dėl studijų organizavimo“ nuotoliniu būdu informuojame, kad nuo š. m. spalio 30 d. (imtinai) studentams, išsikeliantiems iš bendrabučio, suteikiama galimybė išsaugoti savo gyvenamąją vietą. Gyvenamosios vietos saugomos iki pirmo asmeninio studento prašymo sugrįžti į bendrabutį, atskiro akademinio padalinio arba universiteto sprendimo atnaujinti studijas kontaktiniu būdu arba rektoriaus įsakymu atšaukiant šį sprendimą datos, bet ne ilgiau nei iki ankstesnės apgyvendinimo sutarties galiojimo pabaigos.

SVARBU: Šis sprendimas negalioja kitų, ne VDU, aukštųjų mokyklų studentams gyvenantiems VDU bendrabučiuose.

VDU studentai nuo š. m. spalio 30 d. (penktadienio) gali išsikelti iš bendrabučio tik darbo dienos metu išsiregistravus pas bendrabutyje dirbantį administratorių šia tvarka:

  • grąžinus įėjimo į bendrabutį kortelę bei kambario raktus
  • išsivežus visus asmeninius daiktus
  • palikus tvarkingą kambarį

Atlikus šiuos veiksmus, atsakingas bendrabučio darbuotojas užfiksuos išsikėlimo datą, tokiu būdu sustabdydamas apgyvendinimo mokesčio skaičiavimą.

Studentams, norintiems grįžti į savo gyvenamąją vietą bendrabutyje, sąlygos:

Sugrįžti į kambarį, kuriame gyveno, studentas gali tik vieną (pirmą) kartą, apie norą sugrįžti informuojant Studentų reikalų departamentą el. p. studentas@vdu.lt, vėliausiai 3 d. d. iki atvykimo į bendrabutį dienos.

Įsikėlimas į kambarį vykdomas pagal VDU Apgyvendinimo bendrabučiuose tvarkos apraše nurodytą procedūrą (studentui informavus apie norą sugrįžti, jis gaus pranešimą į savo el. paštą apie naujos sutarties suformavimą, tuomet studentas turi per 3 darbo dienas pasirašyti naują apgyvendinimo sutartį ir įsikelti į bendrabutį, tokiu būdu atnaujinamas mokesčių mokėjimas). Iš naujo įsikeliant į tą pačią gyvenamąją vietą bendrabutyje, 10 Eur įsikėlimo mokestis nebus taikomas.

Neatlikus aukščiau nurodytų veiksmų arba išvykus ir sugrįžus antrą kartą saugojama bendrabučio vieta – prarandama.

Studentai, kurie kreipėsi į Studentų centrą, patvirtino savo norą grįžti gyventi į bendrabutį, tačiau nurodytu laiku į jį neįsikėlė, praranda kambario rezervaciją ir yra laikomi pasinaudojusiais galimybe išsaugoti vietą bei sugrįžti į kambarį.

SVARBU: studentai, kurie keičia gyvenamąją vietą, persikeldami iš vieno kambario, kuriame gyvena, į kitą, arba iš vieno bendrabučio – į kitą, laisvą vietą gali rezervuoti per http://apgyvendinimas.vdu.lt, ankstesnės savo gyvenamosios vietos neišsaugo. Taip pat vietos nėra saugomos, jeigu studentas baigia savo studijas ar jas nutraukia.

AKTUALU: Studentai gali rezervuotis svečių kambarius per http://apgyvendinimas.vdu.lt trumpalaikiam apgyvendinimui skirtus kambarius (jų kiekis – ribotas), „Apgyvendinimas svečių kambariuose“ jeigu atsirado būtinybė trumpam grįžti į studijas, atliekant praktinio pobūdžio užsiėmimus, tokiu būdu neišnaudojant jiems saugomos pirmos kambario rezervacijos galimybės. Trumpalaikio apgyvendinimo terminas – iki 30 d.

Kilus klausimams kreipkitės paštu: studentas@vdu.lt arba tel. nr.: (8 37) 751 175