Informacija studentams, kuriems yra saugojama vieta po išsikėlimo

Informuojame, kad Vytauto Didžiojo universiteto studentus, kurie išsikėlė iš gyvenamosios vietos bendrabutyje su galimybe ją išsaugoti, pasieks el. laiškas raginantis sudaryti naują apgyvendinimo sutartį. Naujos apgyvendinimo sutarties sąlygos – tokios pat, kaip ir nutrauktos sutarties iki išsikėlimo. Suformuotą sutartį, kurios pagrindu yra rezervuojama Jūsų gyvenamoji vieta, el. būdu reikia sudaryti nuo minėto el. laiško gavimo datos iki pat 2021 m. birželio 30 d. Įsikelti į bendrabutį turės teisę tik iš naujo sudarę nurodytą apgyvendinimo sutartį studentai. Nesudarę sutarties ir neįsikėlę į bendrabutį iki 2021 m. birželio 30 d., jų rezervuota gyvenamoji vieta bei suformuota arba sudaryta Apgyvendinimo sutartis bus anuliuota.

SVARBU: Apgyvendinimo mokestis pradedamas skaičiuoti nuo faktinės įsikėlimo į bendrabutį dienos.

Kilus klausimams kreipkitės paštu: studentas@vdu.lt arba tel. nr.: (8 37) 751 175