2022 / 2023 m. m. svarbiausios apgyvendinimo datos ir terminai

Informuojame apie svarbiausias datas ir terminus, kuriais vadovaujantis vyks studentų apgyvendinimas Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučiuose 2022/2023 m. m. rudens semestre.

Data  I k. VDU STUDENTŲ apgyvendinimas 
Nuo 2022.07.01 

Į VDU magistratūros I k. studijas priimti ir studijų sutartį sudarę studentai galės rezervuoti apgyvendinimo vietas VDU bendrabučiuose. 

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo procedūrą rasite čia

Nuo 2022.07.29 

Į VDU bakalauro ir vientisąsias I k. studijas priimti ir studijų sutartį sudarę studentai galės rezervuoti apgyvendinimo vietas VDU bendrabučiuose. 

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo procedūrą rasite čia

 

VYRESNIŲ kursų VDU ir kitų aukštųjų mokyklų studentų apgyvendinimas 

2022.05.31 – 2022.06.15 

Bendrabutyje gyvenantys VDU baigiamųjų kursų studentai pildo paraiškas dėl sutarčių pratęsimo vasaros laikotarpiui (2022.07.01 – 2022.08.15).  

Daugiau informacijos galima rasti čia. 

Iki 2022.06.15 

VDU studentai, šiuo metu negyvenantys bendrabutyje, iš laisvų vietų sąrašo gali rezervuotis sau vietą bendrabutyje, apgyvendinimo laikotarpiui iki 2022.06.30.   

Iki 2022.06.30 

Iš VDU bendrabučių turi išsikelti asmenys, kurių sutartys galioja tik iki 2022.06.30 ir, kurių sutartys toliau nebebus pratęsiamos (ne VDU studentai; VDU absolventai nesikreipę dėl tolesnio pratęsimo; asmenys, kuriems skirtos drausminės sankcijos; kt. atvejai). 

Daugiau informacijos apie sutarčių pratęsimo galimybes galima rasti čia. 

Nuo 2022.07.01 

VDU studentai, kurių apgyvendinimo sutartys pratęstos automatiškai, prisijungę prie https://epasirasymas.vdu.lt/ turi pasirašyti savo atnaujintas apgyvendinimo sutartis. 

Iki 2022.08.15 

Iš VDU bendrabučių turi išsikelti asmenys, kurių sutartys buvo pratęstos tik vasaros laikotarpiui. 

Nuo 2022.08.25 nuo 9:00 val. 

Laisvų vietų paskelbimas vyresnių kursų VDU studentams. 

Nuo 2022.10.01 

Laisvų vietų paskelbimas visiems studentams (ne tik VDU).  

Nuo 2022.10.01 

Priimamos paraiškos dėl apgyvendinimo VDU bendrabutyje Nr. 6, Vilniuje.  

Daugiau informacijos rugpjūčio mėn. pabaigoje bus paskelbta https://apgyvendinimas.vdu.lt/