Skelbiamos sąlygos norintiems pratęsti apgyvendinimo sutartį

Vytauto Didžiojo universiteto baigiamųjų kursų studentai, kurie gyvena VDU bendrabučiuose Kaune, Akademijoje (Kauno raj.) ar Vilniuje ir norintys bendrabutyje apsistoti vasaros laikotarpiu (iki š. m. rugpjūčio 15 d.)  turi registruotis dėl tolimesnio apgyvendinimo galimybės iki š. m.birželio 15 d. užpildydami šią el. apklausą. 

VDU studentams, kurių studijos nesibaigia 2022 m. birželio mėn., tačiau jų sutartis baigia galioti 2022-06-30, apklausos pildyti nereikia. Šių VDU studentų apgyvendinimo sutartys bus pratęsiamos automatiškai (išskyrus bendrabučių Nr. 2 ir Nr. 5 gyventojus),  atsižvelgiant į bendrabutį ir jo situaciją, tačiau tik su sąlyga, kad studentams nebuvo skirtos drausminančios nuobaudos už bendrabučių tvarkos pažeidimus: 

  • VDU bendrabutis Nr. 1, Taikos pr. 119 Kaunas apgyvendinimo sutartis pratęsiama visam studijų laikotarpiui. 
  • VDU bendrabutis Nr. 2, Vytauto pr. 71 – apgyvendinimo sutartis nebus pratęsiama (išskyrus studentus su negalia).
  • VDU bendrabutis Nr. 4, Studentų g. 1, Akademijos mstl., Kauno raj. –  apgyvendinimo sutartis pratęsiama visam studijų laikotarpiui. 
  • VDU bendrabutis Nr. 5, Universiteto g. 8, Akademijos mstl., Kauno raj. apgyvendinimo sutartis nebus pratęsiama 
  • VDU bendrabutis Nr. 6, A. Vivulskio g. 36, Vilnius apgyvendinimo sutartis pratęsiama 1 m. laikotarpiui (iki 2023.06.30). 
  • VDU bendrabutis Nr. 7, Universiteto g. 6, Akademijos mstl. Kauno raj. – apgyvendinimo sutartis pratęsiama visam studijų laikotarpiui. 
  • VDU bendrabutis Nr. 8, Studentų g. 5, Akademijos mstl. Kauno raj. – apgyvendinimo sutartis pratęsiama visam studijų laikotarpiui. 
  • VDU bendrabutis Nr. 10 Studentų g. 7, Akademijos mstl. Kauno raj. – apgyvendinimo sutartis pratęsiama visam studijų laikotarpiui. 

Kitų aukštųjų mokyklų studentai (ne VDU) apgyvendinimo sutartį gali pratęsti tik VDU bendrabutyje Nr. 6 (A. Vivulskio g. 36, Vilnius) 1 m. laikotarpiui (iki 2023.06.30) arba laikotarpiui iki 2022-08-15 (studijas baigiantiems studentams), tačiau tik su sąlyga, kad jiems nebuvo skirtos drausminančios nuobaudos už bendrabučių tvarkos pažeidimus. Šių studentų prašoma ne vėliau nei iki š. m. birželio 15 d. užpildyti apklausą ir pateikti jų studento statusą tvirtinančią pažymą (ne senesnę nei 1 mėn.). 

Kituose bendrabučiuose gyvenantiems ne VDU studentams apgyvendinimo sutartys po š. m. liepos 1 d. pratęsiamos nebus. 

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į Studentų centrą (Studentų reikalų departamentas).

Adresas: S. Daukanto g. 27-206, Kaunas 

Telefonas: +370 37 75 11 75 

El. paštas: studentas@vdu.lt