VDU bendrabutyje Nr. 1 „Taika“ atsirado dviračiai treniruokliai

Vytauto Didžiojo universiteto bendrabutyje Nr. 1 „Taika“, bendradarbiaujant su VDU Sporto centru, pasatyti dviračiai treniruokliai, skirti bendrabučio bendruomenės narių ir svečių naudojimui. Dviračiai treniruokliai pastatyti bendrabučio 10 aukšte, 1001 kabinete (sporto kambaryje). Norėdami jais naudotis, turite kreiptis į bendrabučio administraciją arba apsaugą, kurie įduos kambario raktą. Dviračiais galima naudotis nuo 07:00 val. ryto iki 22:00 val. vakaro

Dviračius treniruoklius, pagal paskirtį, galima naudoti laikantis visų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių. Prašome juos naudoti pagal paskirtį ir tausoti.

Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją ir siekiant laikytis COVID-19 prevencijos priemonių, prašome dviračiais naudotis laikantis saugaus atstumo ir nesibūriuojant.