Studentams suteikiama 25 proc. mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje lengvata

Vadovaudamasis darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu universiteto bendrabučiuose susidariusiai situacijai analizuoti ir aktualiems klausimams spręsti, sprendimais universiteto rektorius, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino šalies teritorijoje metu bei atliktą universiteto bendrabučių patiriamų administracinių ir finansinių kaštų sąnaudų analizę nutarė: siekiant sumažinti neigiamų karantino situacijos padarinių poveikį studentų gerovei visiems Vytauto Didžiojo universiteto studentams, sudariusiems apgyvendinimo sutartį su universitetu, nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. taikyti 25 % mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje lengvatą.

Mokesčio už apgyvendinimą lengvata yra taikoma visiems VDU studentams gyvenusiems bendrabutyje š. m. balandžio 1 d. ir vėlesne data. Apgyvendinimo mokesčio perskaičiavimas bus atliktas šia tvarka:

  • jei VDU studentas, sumokėjo jam priskirtą mokėti apgyvendinimo mokestį už balandžio mėn., perskaičiavus mokestį jam atsiras 25 % sumokėto mokesčio permoka;
  • jei VDU studentas, nesumokėjo jam priskirto mokėti apgyvendinimo mokesčio už balandžio mėn., perskaičiavus mokestį jam bus sumažintas mokesčio mokėjimas 25 %;
  • jei VDU studentas, išsikėlė iš bendrabučio š. m. balandžio 1 d. ar vėliau priklausomai nuo to ar jis apgyvendinimo mokestį sumokėjo, ar – ne, po mokesčio perskaičiavimo, jam atsiras apgyvendinimo mokesčio permoka arba mokėtinas mokestis bus sumažintas 25 %.

Apgyvendinimo mokesčio perskaičiavimas bus atliekamas iki š. m. balandžio 17 d. http://studentas.vdu.lt portale „Mokesčiai“ skiltyje, papildomai studentų apie tai neinformavus, todėl kviečiame stebėti pakitimus. Gegužės ir birželio mėn. apgyvendinimo mokesčių dydis bus priskiriamas jau įvertinus 25 % lengvatą.

Kilus klausimams kreipkitės:

Tel. 8-37 75 11 75

El. p. studentas@vdu.lt