Išrinkti naujieji VDU bendrabučių tarybų pirmininkai

Po spalio pradžioje įvykusių VDU bendrabučių tarybų pirmininkų rinkimų, buvo išrinkti naujieji VDU bendrabučių tarybų pirmininkai, kurie jau pradeda savo darbą bendrabučiuose. 

Naujieji bendrabučių tarybų pirmininkai turės galimybę suformuoti bendrabučio tarybą, kuri priešingai negu anksčiau bus sudaryta iš ne mažiau kaip 4 aukštų seniūnų. Pagrindinis bendrabučio tarybos darbas – vadovauti ir kartu atstovauti bendrabučio gyventojų interesams, dalyvauti iškilusių problemų sprendime, vykdyti įvairias veiklas bei puoselėti ir vystyti bendruomeniškumą. 

Kiekviename VDU bendrabutyje (išskyrus bendrabutį Nr. 6) buvo išrinkti naujieji bendrabučio tarybos pirmininkai, su kuriais galite susipažinti čia: Bendrabučių tarybos