Informacija dėl apgyvendinimo sutarties nutraukimo, išsikėlimo ir įsikėlimo į bendrabutį procedūrų pasikeitimo

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), atsižvelgdamas į Studentų atstovybės iniciatyvą, dėl studentų patiriančių sunkumų, sukeltų Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu šalies teritorijoje padarinių, nuo š. m. balandžio 1 d. iki karantino pabaigos suteikia galimybę VDU studentams, nutraukusiems su universitetu sudarytą apgyvendinimo sutartį, iki š. m. liepos 31 d. sugrįžti gyventi į tą pačią gyvenamąją vietą VDU bendrabutyje, kurioje gyveno iki išsikėlimo datos.

Norėdamas išsikelti iš bendrabučio studentas turi:

  • iš universiteto suteiktos elektroninio pašto dėžutės išsiųsti laišką el. p. studentas@vdu.lt, kuriuo informuotų universitetą apie sutarties nutraukimą ir išsikėlimo iš bendrabučio datą (ne vėlesnę nei 10 darbo dienų nuo laiško išsiuntimo). Apgyvendinimo sutarties nutraukimo data fiksuojama el. laiško gavimo data, nuo kurios stabdomas apgyvendinimo mokesčio skaičiavimas. Studentams taip pat paliekama teisė nutraukti Apgyvendinimo sutartį bei išsikelti iš bendrabučio iki šiol galiojusia tvarka, t. y. iš anksto žodžiu informavus bendrabučio administratorių nuo tos dienos, kada studentas išsikelia;
  • išsikeldamas gyventojas turi atlaisvinti gyvenamąją vietą, grąžinti išduotą inventorių bei išsivežti turėtą asmeninį turtą priduoti raktą / įėjimo į bendrabutį kortelę bendrabučio administratoriui.

Studentai, norėdami grįžti gyventi į bendrabučio kambarį, kuriame gyveno iki išsikėlimo, pasibaigus Karantino laikotarpiui turės atlikti šias procedūras:

  • studentai, kurie nutraukė apgyvendinimo sutartį nuo š. m. balandžio 1 d., turi teisę prašyti sugrįžti gyventi į tą pačią gyvenamąją vietą bendrabutyje, kurioje gyveno iki sutarties nutraukimo, užpildydami nustatytos formos el. prašymą http://apgyvendinimas.vdu.lt, ne vėliau nei iki š. m. liepos 31 d. pasibaigus karantino periodui;
  • studentai, iki š. m. liepos 31 d. nepateikę el. prašymo sugrįžti į bendrabučio kambarį, kuriame gyveno iki išsikėlimo datos, praras teisę jį gauti, tačiau turės galimybę rinktis gyvenamą vietą iš viešai skelbiamo laisvų bendrabučio gyvenamųjų vietų sąrašo;
  • apgyvendinimo sutarties sudarymo bei įsikėlimo į bendrabučio kambarį, kuriame buvo gyvenama iki išsikėlimo, procedūra netaikoma studentams, kurie baigs studijas 2019-2020 m. m. pavasario semestre bei studentams gyvenantiems VDU bendrabutyje Nr. 3 (adresu Studentų g. 45, Vilnius), nes šis bendrabutis bus eksploatuojamas iki 2020.06.30, jei karantino periodas nesibaigs iki nurodytos datos.

Norime informuoti, kad vykdant šį sprendimą bus apribotas ir (ar) gali užtrukti ilgiau nei įprasta laisvųjų gyvenamųjų vietų rezervavimas norint persikelti gyventi į kitą bendrabučio kambarį ar kitą bendrabutį. Atsiprašome už nepatogumus.

Kilus klausimams kreipkitės paštu: studentas@vdu.lt arba tel.nr.: (8 37) 751 175