Dėl tvarkos ir švaros palaikymo bendrabučių bendro naudojimo patalpose

Siekiant palaikyti švarą ir tvarką Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučiuose bei atsižvelgiant į 2020 m. vykdytos studentų apklausos apie bendrabučius rezultatus, susijusius su tvarkos palaikymu bendro naudojimo patalpose, nuo 2020 m. lapkričio 16 d. prašome bendrabučio gyventojų atkreipti dėmesį į bendrabučio, kuriame gyvenate, administracijos paruoštus tvarkos grafikus ir jų laikytis. Ši tvarka jau iki tol galiojo VDU bendrabučiuose Nr. 1 „Taika“ bei Nr. 2 „Baltija“, dabar ji įsigalioja visuose universiteto bendrabučiuose.

Bendrabučiuose dirbantys valytojai ir toliau užtikrins švarą ir tvarką virtuvėse darbo dienos metu, tačiau siekiant palaikyti jaukią ir visiems malonią aplinką (ypač tuo metu, kai valytojos nesilanko bendrabučiuose, t. y. savaitgaliais ir švenčių dienomis), prašome būti solidariais ir bendruomeniškais bei laikytis nurodyto budėjimo grafiko tiek blokiniuose kambariuose, tiek bendrosiose virtuvės patalpose. Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų nurodyto budėjimo metu nebus bendrabutyje dėl asmeninių priežasčių, rekomenduojame susitarti su kambariokais, bloko ar aukšto draugais, kad jie nurodytų laiku vykdytų Jūsų pareigą, taip potencialiai susikeičiant vietomis.

Pabrėžiame, jog gyventojų pareiga prižiūrėti švarą ir tvarką bendrabučių bendrojo naudojimo patalpose yra nurodyta ir Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėse, šiuose punktuose:

  1. Gyventojas privalo:

3.15. prižiūrėti švarą ir tvarką, saugoti bei tausoti įrangą, inventorių ir kitą turtą, esančius tiek Gyventojo kambaryje, tiek ir viešose (bendro naudojimo) bendrabučio patalpose;

3.16. atlikti Universiteto nustatytas Gyventojui tenkančias prievoles, susijusias su švaros ir tvarkos palaikymu viešose (bendro naudojimo patalpose).

Dėkojame visiems už supratingumą ir bendradarbiavimą!

Kilus klausimams prašome kreiptis paštu: studentas@vdu.lt arba telefonu: (8 37) 751 175.