Mokesčiai

Asmenims, gyvenantiems Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučiuose Kaune, Akademijoje, Kauno r. ir Vilniuje, atsižvelgiant į gyvenamąjį laikotarpį, taikomi šie mokesčiai:

Apgyvendinimo mokestis – Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus nustatytas mokestis, kuris mokamas už universiteto suteiktą gyvenamąją vietą bendrabutyje, kai Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta su studento statusą turinčiu asmeniu, kuris gyvena bendrabutyje ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.

Nakvynės  mokestis – Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus nustatytas mokestis, mokamas asmens už universiteto suteiktą gyvenamąją vietą bendrabutyje, kai Apgyvendinimo sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui. Šis mokestis netaikomas studento statusą turintiems asmenims.

Įsikėlimo mokestis – Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus nustatytas negrąžinamas mokestis, taikomas asmenims įsikeliant į bendrabutį ar keičiant kambarį. Mokestis netaikomas gyventojams, jeigu jiems yra nutraukiamos ir sudaromos naujos Apgyvendinimo sutartys universiteto iniciatyva arba jeigu jie įsikelia į svečių apgyvendinimui skirtus kambarius.

Patalynės paslaugos mokestis – Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus nustatytas mokestis, kuris priskiriamas gyventojams išdavus patalynę (pagalvę, antklodę, užvalkalus). Mokestis netaikomas gyventojams įsikeliantiems į svečių apgyvendinimui skirtus kambarius.

Žalos atlygio mokesčiai – asmenys, sugadinę ar padarę žalos Vytauto Didžiojo universiteto turtui, turi atlyginti patirtą žalą pagal universiteto pateiktus dokumentus arba pagal universiteto rektoriaus nustatytus tipinius žalos atlygio įkainius.

Netesybų mokesčiai – Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus nustatyti mokesčiai, kurie kaip drausminančios priemonės, yra taikomi asmenims nevykdžiusiems Apgyvendinimo sutarties sąlygų ar pažeidusiems universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisykles.

Automobilio parkavimo mokestis – Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus nustatytas mokestis, kuris yra taikomi asmenims, parkuojantiems automobilį bendrabučių stovėjimo aikštelėse su užkardu.